Bog om Lederens Samtaler


Jeg har, sammen med min gode kollega Ole Dissing, igennem et par år arbejdet på en bog om Lederens samtaler. Den er nu udkommet på Lederliv.dk. Du kan finde den her https://lederliv.dk/artikel/lederens-samtaler Undervejs har vi fået god redaktionel støtte af Betina Rennison. Tak for det. Det har været en stor hjælp og en fornøjelse. I en anden nyhed kan du…  Read more

Tanker i forlængelse af bogen om lederens samtaler


Workshops om lederens samtaler I forlængelse af arbejdet med bogen ”Lederens samtaler”, har jeg sammen med min kollega og medforfatter Ole Dissing, talt om hvordan vi vil kunne arbejde med bogens tematikker i forhold til ledere.  Svarene vi er kommet frem til, er flere: Det helt åbenlyse svar er at vi hver især kan bistå enkelte ledere med, igennem samtaler, refleksion…  Read more

På jagt efter den gode offentlige ledelse og styring


Jeg har på baggrund af et temamøde i Forum for god Offentlig Ledelse og Styring, skrevet en lille kommentar som er blevet publiceret på NB-nyt. Du kan læse den ved at følge dette link: Kommentar: Kunsten at balancere mellem den gode offentlige ledelse og styring

Tidlig tilbagetrækning – er det virkelig svaret?


I takt med at levealderen stiger vokser de samlede udgifter til pension, og det søges for tiden finanisret bl.a. igennem en forhøjelse af pensionsalderen (så pensionistlivet ikke bliver helt så langt).  Samtidig er der mange som (af forskellige grunde) ikke kan være aktive på det almindelige arbejdsmarked indtil de får mulighed for at få folkepension.  Det bliver stadigt mere udtalt, når vi…  Read more

Opgør med den stille dehumanisering


Der har igennem de seneste år været en stille dehumaniseringstendens i det organisatoriske liv og i ledelse i det offentlige.  Tendenser lever sjældent alene – der er typisk en mere eller mindre aktiv modtendens.  Og den aktuelt aktive modtendens (en mere humanistisk tendens) er måske ved at blive stærkere.  Så, er der et opgør med den stille dehumanisering på vej? …  Read more

Ofte får man det der efterspørges


Igennem en ellers stille sommer har der, midt i agurkesalaten, været små medie-pip om alt det vi ikke får som borgere der betaler til den offentlige sektor og den danske velfærdsstat.   Ind imellem – og altså også i sommer – får jeg når jeg lytter til debatter i radio og TV eller når jeg læser aviser og nyheder på nettet,…  Read more

TÆT STYRING KRÆVER LEDELSE AF FAGLIGHEDEN.


Igennem god ledelse kan man med dygtighed og insisteren, bidrage til at styringens til tider meningsforstyrrende effekt, bliver transformeret til noget der understøtter meningsskabelsen. Igennem de første måneder af 2017 har jeg i mit nystartede virke som selvstændig konsulent været rundt og interviewe et antal ledere fra stat og kommune (fra topchefer over mellemledere til ledere med direkte personaleansvar i…  Read more

Ledelse – det er ofte et ensomt job.


Ledelse – det er ofte et ensomt job. Det er forventet, at ledere er kompetente, beslutningsdygtige og sikre på, at det de gør, også er det rigtige, og at det bliver gjort på den rigtige måde. Det hører også med til de fleste lederes selvopfattelse, at de både kan og vil, træffe de nødvendige og rigtige beslutninger, og udøve de…  Read more

Så blev ledelseskommisionen nedsat


Så kom ledelseskommisionen God ledelse skal både give bedre velfærd og mere motiverede og engagerede medarbejdere.  Så nu ved vi hvad vi skal måle lederne i det offentlige på, når ledelseskommisionen har gjort sit arbejde.  Og det er heldigvis ting vi kun kan gå ind for og synes er en rigtig god idé.  Jeg er i hvert fald ikke imod…  Read more

Styring skal ledes


I slutningen af 2016 og her i begyndelsen af 2017 er debatten om styringsmodeller i det offentlige blusset godt og livligt op (igen).  Særligt har værdien af New Public Management (NPM) være til debat.  Der har været kronikker, debatindlæg, blogs og temamøder – bl.a. med fokus på at finde en alternativ styringsmodel. Udgangspunktet for de mange røster er en næsten…  Read more