[button type=”info” size=”xs” link=”http://petermuschinsky.dk/wp-content/uploads/2017/01/Peter-Muschinsky-CV-December-2016.pdf” target=”_blank”] Hent CV som PDF [/button]

[container-fluid xclass=”faglig-profil”]
[row]
[column md=”12″]

Faglig profil


[/column]
[/row]
[row]
[column md=”4″]

[img type=”rounded” responsive=”true”]

[/img]

Foto: Ari Zelenko

[/column]

[column md=”8″]
Jeg er en erfaren konsulent med fokus på resultater – de resultater lederne, medarbejderne og organisationen skal have mulighed for at skabe. Organisationer består af mennesker, og det er mennesket, der har potentialet til at skabe reelle forandringer i organisationer. Jeg arbejder som konsulent med at finde og forløse det potentiale. Det motiverer mig at være en del af en udvikling, der igennem målrettede indsatser skaber bedre, mere professionelle og effektive organisationer, som både når de resultater de stræber efter og samtidig er en god arbejdsplads for kompetente ledere og medarbejdere.
[/column]
[/row]
[/container-fluid]

[container-fluid]

[row]
[column md=”12″]

Erhvervserfaring, udvalgte opgaver og resultater

[/column]
[/row]


[row]
[column md=”2″ xclass=”cv-date”]

Januar 2017 –

[/column]

[column md=”10″]

Selvstændig konsulent / fri fugl i Peter Muschinsky Udvikling

Ledelsesudvikling, organisationsudvikling, HR-udvikling og professionel samtalepartner

[/column]
[/row]
[row]
[column md=”2″ xclass=”cv-date”]

2006 – 2016

[/column]

[column md=”10″]

Ledelsesudviklingskonsulent i Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen (BIF) i Københavns Kommune

 • Lederudviklingssamtaler – udvikling af koncept der sætter større fokus på resultatskabelse og performance
 • Lederseminarer for større og mindre grupper – om Tillidsdagsordenen, god ledelse, læring, samspil i ledergrupper mm.
 • Ledelsesgrundlag – involverende proces med fokus på hvad god ledelse er i BIF – og hvordan det kan praktiseres
 • Værdigrundlag for forvaltningen – udvikling af værdigrundlag der huskes og bruges aktivt af mange ledere og medarbejdere
 • HR-sparringspartner for to af forvaltningens 9 centre

 

Andre vigtige opgaver har været: Ledelsesevaluering (konceptudvikling og gennemførelse), kultur- og ledelsesreview, organisationsanalyser
Herudover har jeg været konstitueret HR-chef i en periode, hvor HR-chefen fungerede som økonomichef.
[/column]
[/row]
[row]
[column md=”2″ xclass=”cv-date”]

2003 – 2005

[/column]

[column md=”10″]

Ledelsesudviklingskonsulent i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns Kommune

 • Lederuddannelse (udviklet, tilrettelagt og gennemført for 500 ledere), som skabte individuel og fælles forståelse for organisationen, ledernes roller og opgaver.
 • Ledersparring (fra top til bund), som etablerede større ledelsesmæssigt fokus på opgaverne og lederens rollevaretagelse.
 • Strategi for ledelsesudvikling – afsæt for det fremadrettede udviklingsarbejde – en fælles forståelse i den øverste ledelse.
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af lederseminarer, såvel for større ledergrupper som for chefgruppen i centralforvaltningen. Fokus på ledelse.

 

Andre vigtige opgaver: Daglig leder for 3 – 5 tilknyttede konsulenter, program for introduktion af nye medarbejdere og ledere, førlederafklaring.
[/column]
[/row]

[row]
[column md=”2″ xclass=”cv-date”]

2003 – 2009

[/column]

[column md=”10″]

Freelancekonsulent ved siden af mit faste job

Førlederafklaring og forhandlingstræning

[/column]
[/row]

[row]
[column md=”2″ xclass=”cv-date”]

2001 – 2003

[/column]

[column md=”10″]

HR-udviklingskonsulent i SAS

 • Ledertalentudviklingsprogrammer – videreudvikling og konsolidering af koncept på tværs af lande og enheder.
 • Ledelsesudvikling – undervisning på lederforløb samt ledersparring i Danmark og Sverige.
 • Forretningsorientering af HR-funktionerne i HR-Udvikling, så organisationen kunne tilpasses et mindre SAS (efter 11. sep. 2001).

[/column]
[/row]

[row]
[column md=”2″ xclass=”cv-date”]

1999 – 2001

[/column]

[column md=”10″]

Ledelsesudviklingskonsulent i Unibank / Nordea

 • Ledelsesudviklingsprogrammer / lederuddannelser – udvikling af og undervisning på længerevarende lederuddannelser for nye eller erfarne ledere.
 • Netværksgrupper og udviklingsgrupper for ledere – større fokus på den konkrete ledelsesopgave for ledere af ledere. Facilitering

Andre vigtige opgaver: Teambuilding som rekvireret aktivitet, diverse konceptudvikling, sparring med ledere og konsulenter.

[/column]
[/row]

[row]
[column md=”2″ xclass=”cv-date”]

1993 – 1999

[/column]

[column md=”10″]

Konsulent i konsulentfirmaet Amphion – Rådgivning og efteruddannelse for professionelle

 • Kompetenceudvikling – udvikling af skræddersyede uddannelser, train the trainer, undervisning mm.
 • Projektlederuddannelse – Undervisning og træning af professionelle projektledere ift. deres resultatopnåelse.
 • MUS–koncepter – udvikling og implementering så ledere og medarbejdere fik reel (og større) effekt af MUS.
 • Analyser og evalueringer – som led i effektsikring af initiativer.

[/column]
[/row]

[row]
[column md=”2″ xclass=”cv-date”]

1992 – 1993

[/column]

[column md=”10″]

Vicesocialchef i Greve Kommune

 • Personaleleder – daglig ledelse af 12 medarbejderne i forvaltningens sekretariat., udvalgssekretær mm.

[/column]
[/row]

[row]
[column md=”2″ xclass=”cv-date”]

1986 – 1992

[/column]

[column md=”10″]

Fuldmægtig i Finansministeriet – Administrations- og Personaledepartementet

 • Organisationsanalyser, brugerundersøgelser mm. for andre ministerier – f.eks. reorganisering af Kulturministeriets centralstyrelse. Administrativ forenkling mm (moderniseringsprogrammet af 1983).
 • Forhandler af overenskomster og aftaler – Overenskomster og løbende forhandlinger, udvikling af nyt lønsystem mm.

[/column]
[/row]

[row]
[column md=”2″ xclass=”cv-date”]

1983 – 1984

[/column]

[column md=”10″]

Sekretær/fuldmægtig i Direktoratet for Vejtransport

[/column]
[/row]

[row]
[column md=”2″ xclass=”cv-date”]

1982 – 1983

[/column]

[column md=”10″]

Aftjente værnepligt ved Forsvarets Auditørkorps

[/column]
[/row]

[/container-fluid]

[container-fluid]

[row]
[column md=”12″]

Uddannelse

[/column]
[/row]


[row]
[column md=”2″ xclass=”cv-date”]

2010 – 2012

[/column]

[column md=”10″]

Master i Læreprocesser med specialisering i Organisatorisk Coaching (MOC).

 • Hovedopgave: ”Refleksive samtaler om ledelse – at samtale med ledere om deres arbejde i et udviklingsperspektiv”. Karakter = 12

[/column]
[/row]

[row]
[column md=”2″ xclass=”cv-date”]

2009 – 2010

[/column]

[column md=”10″]

Psykologistudier – Købehavns Universitet (Personlighedspsykologi og kognitionspsykologi)

[/column]
[/row]
[row]
[column md=”2″ xclass=”cv-date”]

1976 – 1982

[/column]

[column md=”10″]

Cand.jur. – Københavns Universitet
[/column]
[/row]
[row]
[column md=”2″ xclass=”cv-date”]

1973 – 1976

[/column]

[column md=”10″]

Idéhistoriestudium ved Aarhus Universitet

[/column]
[/row]
[row]
[column md=”2″ xclass=”cv-date”]

1973

[/column]

[column md=”10″]

Student fra Det frie Gymnasium

[/column]
[/row]

[/container-fluid]

[container-fluid]

[row]
[column md=”12″]

Kurser og kortere efteruddannelse (i udvalg)

[/column]
[/row]


[row]
[column md=”2″ xclass=”cv-date”]

1986 – 2016

[/column]

[column md=”10″]

 • Introduktion til diverse rekrutteringsværktøjer og -redskaber
 • Workshop m. Edgar Schein om proceskonsultation, organsationsterapi mm.
 • Certificering i forskellige testværktøjer – bl.a. erhvervsrettet testning, MBTI, FIRO-B og Element-A
 • Appreciative Inquiry v/David Cooperrider
 • Proceskonsulentuddannelse v/Kjær & Kjærulf
 • Førlederuddannelse hos IBM
 • Konsulentuddannelse – Finansministeriet og Danmarks Forvaltningshøjskole
 • Forhandlingsteknik – Dansk Arbejdsgiverforening

[/column]
[/row]

[/container-fluid]

[container-fluid]

[row]
[column md=”12″]

Frivilligt arbejde og tillidshverv

[/column]
[/row]


[row]
[column md=”2″ xclass=”cv-date”]

2003 – 2016

[/column]

[column md=”10″]

Bestyrelsesmedlem (næstformand) i skolebestyrelsen på mine børns skole

[/column]
[/row]

[row]
[column md=”2″ xclass=”cv-date”]

1973 – 1996

[/column]

[column md=”10″]

Diverse andre bestyrelsesposter – daginstitutioner og boligforeninger

[/column]
[/row]

[/container-fluid]

[container-fluid]

[row]
[column md=”12″]

Privat

[/column]
[/row]


[row]
[column md=”12″]
Født d. 31. maj 1952 i Brønshøj. Gift med musiker Cæcilia Glode. Jeg har fire børn i alderen fra 16 år til 35 år, og et barnebarn.

Jeg har en passion for god mad og vin (ikke det samme som ”fin” eller dyr) og interesserer mig levende for musik (mest klassisk). Og så holder jeg meget af at se fodbold (helst med mine drenge). Ferier tilbringer jeg i sommerhuset, eller på rejser til europæiske storbyer og andre steder med historisk / kulturel / landskabelig interesse.

[/column]
[/row]
[/container-fluid]

[button type=”info” size=”xs” link=”http://petermuschinsky.dk/wp-content/uploads/2017/01/Peter-Muschinsky-CV-December-2016.pdf” target=”_blank”] Hent CV som PDF [/button]