Tanker i forlængelse af bogen om lederens samtaler

Workshops om lederens samtaler

I forlængelse af arbejdet med bogen ”Lederens samtaler”, har jeg sammen med min kollega og medforfatter Ole Dissing, talt om hvordan vi vil kunne arbejde med bogens tematikker i forhold til ledere.  Svarene vi er kommet frem til, er flere:

Det helt åbenlyse svar er at vi hver især kan bistå enkelte ledere med, igennem samtaler, refleksion og evt. observation efterfulgt af feedback at finde frem til såvel udviklingsområder som strategier for og metoder ind i udviklingsindsatsen.  Det er vores arbejde som konsulenter, og det gør vi altid gerne.

Men herudover har vi talt om to forskellige typer af workshops som vi gerne, sammen, vil gennemføre med ledergrupper.  Det er workshops som har fokus på at udvikle den ledelsesmæssige samtalepraksis i en hel organisation / en del af en organisation.

Disse workshops vil kunne gennemføres over en hel dag, med en ledergruppe på maksimalt 18 personer.  Der vil inden afviklingen af workshoppen skulle gennemføres en række interviews og være en solid introduktion til organisationens samtalepraksis, institutionaliserede samtaler, koncepter mm.

Du kan læse mere om de to forskellige workshops på de efterfølgende sider.  Har du spørgsmål er du selvfølgelig velkommen til at kontakte en af os.

Kontaktoplysninger

Peter Muschinsky
Holbergsgade 12, 3.tv.
1057 København K
Tel. (+45) 21 24 50 68
www.petermuschinsky.dk
peter@petermuschinsky.dk
EllerOle Dissing
Ulrikkenborg Allé 5, 2. tv.
2800 Kongens Lyngby
Tel. (+45) 40 41 04 14
www.oledissing.com
ole@oledissing.com

Workshop om ledelse igennem samtaler

Fra system og koncept til ægthed og nærvær.  Samtalen som grundlæggende ledelsesredskab, med fokus på det bassale i ledelse såvel som i samtaler.

Med afsæt i korte introducerende oplæg om temaer som

  • Samtalens og dialogens væsen 
  • Det relationelle som grundlæggende forudsætning
  • Autenticitet og integritet i lederrollen
  • Det menneskelige og humane og valget af det etiske og ordentlige
  • Det kognitive og det affektive

gennemføres en workshop med en ledergruppe om den gode samtale.  

Afsættet sætter fokus på at finde de gode samtaler lederne har haft og finde ud af hvorfor de var gode.  Så derfor også et fokus på

  • Hvad gør en samtale god – og for hvem?
  • Hvad er kriterierne for en vellykket samtale?

Formen er inddragende i den forstand, at de deltagene ledere aktiverer egne erfaringer, deler dem med hinanden og os, og vi perspektiverer og uddrager læring og essens sammen – med henblik på at blive klogere på os selv i samtalen og hvordan vi kan arbejde med at få større ledelsesmæssig effekt af vores samtaler.

Workshoppen kan tage afsæt i samtaler generelt, eller i en særlig type af samtaler som f.eks. feedback, medarbejderudviklingssamtaler eller ansættelsessamtaler.

Hvad får deltagerne ud af workshoppen?

De gode samtaler skal både skabe grundlag for en umiddelbar effekt, og etablere grundlaget for bedre samtaler og styrkede relationer.  Deltagerne får mulighed for at få et andet indblik i hvordan deres egne samtaler influerer på ledelsesudøvelsen og muligheden for samme.  Det sker igennem arbejde med drøftelser af samtalepraksis med udgangspunkt i spørgsmål som udfolder og udfordrer den enkelte leders samtalepraksis.

Workshoppen afsluttes med at hver enkelt deltager har en række punkter som – hvis de efterleves – kan give bedre samtaler som underbygger resultater mm.

Forventet varighed:

En hel dag.

Mulige tillægsydelser

Individuelle samtaler med de enkelte ledere – med fokus på indsatsen i forhold til at opnå en øget effekt af de samtaler lederen har med medarbejdere / mellemledere og chefer, kan leveres på konsulentbasis.

Kontaktoplysninger

Peter Muschinsky
Holbergsgade 12, 3.tv.
1057 København K
Tel. (+45) 21 24 50 68
www.petermuschinsky.dk
peter@petermuschinsky.dk
EllerOle Dissing
Ulrikkenborg Allé 5, 2. tv.
2800 Kongens Lyngby
Tel. (+45) 40 41 04 14
www.oledissing.com
ole@oledissing.com

Workshop om opløsning af institutionaliserede samtalekoncepter

I organisationer er der mange institutionaliserede, konceptualiserede og instrumentaliserede samtaler hvor intentionen ofte er ganske fremragende – men effekten med tiden er blevet forsvindende lille, set i forhold til indsatsen. Opløs koncepterne og find frem til nye og bedre veje som understøtter de gode intentioner.

Med afsæt i et kort oplæg om tankerne bag mange af de konceptualiserede og institutionaliserede samtaler mellem ledere og medarbejdere /mellemledere / chefer og de gode intentioner bag disse samtaler arbejder lederne med at blive mere skarpe på deres egne konceptualiserede samtaler.  I oplægget kommer vi også rundt om de implicitte og uudtalte bagvedliggende intentioner – og forskellene imellem det udtalte og det uudtalte.  

På Workshoppen arbejder vi sammen med lederne på hvordan de kan sætte et mere præcist fokus på det der er de implicitte og bagvedliggende formål med de institutionaliserede samtaler, og hvordan de som ledere kan få en større effekt på disse, strategisk vigtige områder igennem samtaler. Workshoppen kan gennemføres med fokus på en enkelt samtaletype som f.eks. medarbejderudviklingssamtalen.

Kig fremad

På baggrund af arbejdet kigger vi, sammen med lederne, på hvordan man i den enkelte organisation og for den enkelte leder kunne sætte et større, mere eksplicit og tydeligt fokus på det essentielle – den organisatoriske og ledelsesmæssige effekt du ønsker at opnå som leder.  Denne del tager afsæt i organisationens konceptualiserede samtaler.

Hvad får deltagerne ud af workshoppen?

Deltagerne får igennem workshoppen et bedre billede af de reelle ledelsesmæssige og organisatoriske formål med de mange institutionaliserede og konceptualiserede samtaler de har i organisationen.  Og dermed også et bedre blik for hvordan de kan blive skarpere på formålet i selve samtalen.

Med afsæt heri, kan lederne tage fat i de organisatoriske processer omkring samtalerne og udviklingen af mere målrettede og effektfulde samtaleformer som erstatning for koncepterne.  Eventuelt i form af en reel idegenerering ift. opløsning af de aktuelt institutionaliserede samtaler og skabelse af nye og mere effektfulde samtaleformer.

Forventet varighed.

En hel dag.

Mulige tillægsydelser.

Bistand til den videre proces med opløsning af samtalekoncepter, og etablering af alternative og enklere samtaleformer der understøtter de eksplicitte organisatoriske og ledelsesmæssige formål, kan leveres på konsulentbasis.

Kontaktoplysninger

Peter Muschinsky
Holbergsgade 12, 3.tv.
1057 København K
Tel. (+45) 21 24 50 68
www.petermuschinsky.dk
peter@petermuschinsky.dk
EllerOle Dissing
Ulrikkenborg Allé 5, 2. tv.
2800 Kongens Lyngby
Tel. (+45) 40 41 04 14
www.oledissing.com
ole@oledissing.com