– KURSER, UDVIKLINGSFORLØB, SEMINARER, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSGRUPPER, PROFESSIONEL SAMTALEPARTNER I FELTET MELLEM COACHING, SPARRING, RÅDGIVNING OG STRATEGISK PARTNERSKAB.

Ledelsesudvikling handler om at skabe den nødvendige bevægelse i udviklingen af kompetence hos den eller de ledere der er i fokus for indsatsen.  Vejene dertil kan være mange. Når jeg er konsulent, træffes valget af vejen i en afklaring med dig som kunde. – Se mere om hvordan jeg varetager konsulentrollen her.

Mit bidrag kan have mange former.  Fra et kort indspil i et eksisterende udviklingsforløb – f.eks. et oplæg, et seminar, en samtalerække med en eller flere deltagere i forløbet.  Eller det kan også være at drive udviklingsforløbet fra de første overvejelser om mål og processer, til det opstillede mål er nået.  Det kan handle om, at jeg udvikler, tilrettelægger og afvikler kurser / undervisning, faciliterer seminarer eller driver netværks- eller udviklingsgrupper for de involverede ledere. Endelig kan min rolle være som professionel samtalepartner – se mere om det her.

Hvis du vil vide mere, kan du ringe til mig på tlf. (+45) 21 24 50 68, eller du kan kontakte mig her, så ringer eller skriver jeg til dig.