Tidlig tilbagetrækning – er det virkelig svaret?


I takt med at levealderen stiger vokser de samlede udgifter til pension, og det søges for tiden finanisret bl.a. igennem en forhøjelse af pensionsalderen (så pensionistlivet ikke bliver helt så langt).  Samtidig er der mange som (af forskellige grunde) ikke kan være aktive på det almindelige arbejdsmarked indtil de får mulighed for at få folkepension.  Det bliver stadigt mere udtalt, når vi…  Read more