Peter Muschinsky

Foto: Ari Zelenko

Peter Muschinsky har arbejdet med ledelsesudvikling, organisationsudvikling og et bredt felt af HR-opgaver igennem en årrække.

Der har været fokus på at være en professionel samtalepartner for ledere og specialister i forhold til den opgave de har ansvaret for – og skal løfte, og mange opgaver som projektleder for store eller mindre udviklingsprojekter, udvikling af uddannelser og kurser, undervisning, facilitering eller processtyring.

Erfaringsmæssigt har Peter Muschinsky sine rødder i den offentlige sektor.

Han har arbejdet med løn- og ansættelsesforhold samt modernisering af den offentlige sektor i Finansministeriet.
Kortvarigt har han været chef i en kommune, og senere været konsulent i et privat konsulentfirma, ledelsesudviklingskonsulent i Unibank (Nordea) og HR-udviklingskonsulent i SAS.

I de seneste mange år har Peter været ledelsesudviklingskonsulent i Københavns Kommune.

Endelig har der været perioder med en del freelance konsulentopgaver.

Læs mere om hvordan Peter varetager konsulentrollen her.

Uddannelsesmæssigt er Peter Muschinsky vokset ud af et idéhistoriestudium ved Århus Universitet, og blev cand.jur. fra Københavns Universitet, hvor det mange år senere også blev til nogle udvalgte fag på psykologistudiet.

Den seneste formelle uddannelse er en Master of Science – MSC i Læreprocesser med specialisering i Organisatorisk Coaching (MOC) fra Aalborg Universitet (2012).

Hertil kommer mange kortere kurser over et bredt spektrum af HR-temaer – b.la. med kapaciteter som David Cooperrider og Edgar Schein, samt certificering i forskellige udviklingstests.

Jeg kan bidrage som konsulent i rollen som projektleder, underleverandør, sparringspartner, facilitator, ekspert eller procesdesigner. Jeg kan bidrage til det store udviklingsinitiativ, eller til det lille hjørne, hvor du har brug for et ekstra blik, et ekstra hoved (en med- eller modtænker), andre erfaringer – eller bare en udefra der kan hjælpe og bistå dig i dit udviklingsarbejde.

Konsulentrollen kan tage mange former, men sigtet for mig er altid at bistå dig som kunde – både på kort og på langt sigt. Det er her jeg har mit fokus som konsulent, og her jeg spiller ind med mine erfaringer og min viden – om de konkrete udfordringer og om vejen mod målet.

Hvis du vil vide mere, kan du ringe til mig på tlf. (+45) 21 24 50 68, eller du kan kontakte mig her, så ringer eller skriver jeg til dig.


Du kan læse et mere uddybende CV her

Seneste Indlæg

På jagt efter den gode offentlige ledelse og styring


Jeg har på baggrund af et temamøde i Forum for god Offentlig Ledelse og Styring, skrevet en lille kommentar som er blevet publiceret på NB-nyt. Du kan læse den ved at følge dette link: Kommentar: Kunsten at balancere mellem den gode offentlige ledelse og styring

Tidlig tilbagetrækning – er det virkelig svaret?


I takt med at levealderen stiger vokser de samlede udgifter til pension, og det søges for tiden finanisret bl.a. igennem en forhøjelse af pensionsalderen (så pensionistlivet ikke bliver helt så langt).  Samtidig er der mange som (af forskellige grunde) ikke kan være aktive på det almindelige arbejdsmarked indtil de får mulighed for at få folkepension.  Det bliver stadigt mere udtalt, når vi…  Read more

Opgør med den stille dehumanisering


Der har igennem de seneste år været en stille dehumaniseringstendens i det organisatoriske liv og i ledelse i det offentlige.  Tendenser lever sjældent alene – der er typisk en mere eller mindre aktiv modtendens.  Og den aktuelt aktive modtendens (en mere humanistisk tendens) er måske ved at blive stærkere.  Så, er der et opgør med den stille dehumanisering på vej? …  Read more

Holbergsgade 12, 3. tv
1057 København K
+45 21 24 50 68