Opgør med den stille dehumanisering


Der har igennem de seneste år været en stille dehumaniseringstendens i det organisatoriske liv og i ledelse i det offentlige.  Tendenser lever sjældent alene – der er typisk en mere eller mindre aktiv modtendens.  Og den aktuelt aktive modtendens (en mere humanistisk tendens) er måske ved at blive stærkere.  Så, er der et opgør med den stille dehumanisering på vej? …  Read more